Integrační platforma

IntegrON je univerzální průvodce pro všechny cizince, kteří se chtějí přestěhovat nebo již žijí v České republice. Po přestěhování mají migranti zpravidla spoustu otázek týkajících se, řekněme, víz nebo triviálně návštěvy lékaře. IntegrON shromažďuje a strukturuje všechny otázky a odpovědi, aby každý migrant v České republice mohl vyřešit jakýkoliv problém sám a vědět, kam se obrátit v případě prostě špatných životních situacích, čehož vám samozřejmě nepřejeme. Ale jak se říká: upozornovan znamená ozbrojen.