Ostatní pobyty

Tato část obsahuje informace o dalších typech pobytů: trvalý pobyt, sloučení s rodinou, azyl atd. V žádném případě nejsou vzácné a možná budete muset jeden z nich získat. Píšeme o nich níže. Exotické typy pobytu, jakožto účel investování, jsou vyloučeny. Vyskytují se zřídka, však ale si o nich můžete přečíst zde.

Sloučení s rodinou

Sekce pro ty, kteří se chtějí přestěhovat za členem rodiny v České republice

Více info

Trvalý pobyt

Užitečná sekce pro ty, kteří plánují v České republice zůstat na déle...

Více info

Občanství

... nebo ještě déle

Více info

Zvláštní typy pobytů v ČR

Účel hledání zaměstnání / Vědecký výzkum

Více info