Pro pracující

Toto je nejdůležitější sekce pro ty, kteří žijí a pracují v České republice. Zde se shromažďují základní informace o druzích a pravidlech zaměstnávání, o pravidlech pro získání a změnu povolení k pobytu, o vstupu na trh práce, některé záležitosti související s prací v České republice a mnohem více.

Typy pracovních pobytů

Co jsou pracovní pobyty, jejich rozlišení, práva a povinnosti cizinců

Více info

Změna zaměstnavatele

Věci týkající se změn zaměstnání, pracovních pozic, propouštění a nástupu do práce

Více info

Volný vstup na trh práce

Co to je, pracovní řád, čísla pracovních míst, zaměstnání přes na úřad práce

Více info

Dostat / změnit zaměstnanecký pobyt

Co musíte udělat, udělat své vízum úspěšně prodlouženo, nebo změněno na jiný typ povolení k pobytu

Více info